2018 m. liepos 14 d., šeštadienis

Raktai ir spynosKaldina spynas iš plieno
Ir užrakina užraktais penkiais,
Raktus aukštai kabina,
Net paslepia po šienu,
Po žeme pakasa giliai…
Vis tiek kažkas atranda,
Po daugel metų atrakina,
Sugretina su dabartimi
Ir šypsosi pro ūsą,
Kad būdavo laikai geri…
Užrakinau sau sielą
Smilgos stiebu
Ir pridengiau nukritusiu lapu...
Tegu suranda, atrakina,
Bus nesunku.


Komentarų nėra: