2018 m. liepos 22 d., sekmadienis

Ilgesys
Net ir stipriausias vėjas
Kalno nenugriauna,
Išjudina uolas
Ir byra pamažu į prarają…
Stipriausias vėjas
Pakelia bangas,
Jos dūžta
Vos pasiekusios smėlėtą krantą…
Stipriausias vėjas
Nugeni šakas,
Medį nulaužia…
Stipriausias – ilgesys,
Jis griauna, daužo, laužo.Komentarų nėra: