2018 m. liepos 22 d., sekmadienis

Keliai smėlėtieji
Man niekas netiesė kelių,
Iš skaldos ir iš asfalto,
Barsčiau pati tik smėlį
Daugel kartų taku eidama,
Šilelis nuo giesmių skambėjo,
Atsiklaupiau ir prie J. Biliūno,
Laimės žiburį vos liesdama...
Prislėgė pilkas laiko akmuo
A. Vienuolį,
Užrašė ir ant jo tik dvi datas…
O A. Baranausko palaikai
Kažkur vis guli,
Požemiuose ar po kriptomis,
Vis nežinia,
Nors anykštėnams jo Šilelis –
Vieta, ranka pasiekiama...
Norėčiau dar nupūsti
Ir atminties smėlį,
Kad atsivertų takas
Į Niūronių kalvas.


Juozas Lapienis. Anykščių ir Svėdasų metraštininkas.


Komentarų nėra: