2018 m. gegužės 23 d., trečiadienis

Dienos pavaikslas


Suvėlė mano plaukus
Šiandien vėjas,
Žiedų pribėrė ir nepasiklausęs,
Panorau spalvinti
Į dangų pažiūrėjusi…
Turiu juodą pieštuką,
Neliesiu akvarelės,
O baltą gulbės plunksną
Padažiau į smėlį
Ir tavo veidas išryškėjo…
Akiduobėse – slėniai,
Nosis – kalnelis,
Akys – dvi sesutės,
Per ją nesuėjo,
O kaktoje – raukšlė,
Kaip tiesus kelias,
Kuriuo laikas ėjo...
Kabink, kur panorėjęs.Komentarų nėra: