2018 m. gegužės 3 d., ketvirtadienis

Mano žodeliai
Kur skrenda paukštelis,
Krenta jo plunksnelės –
Į girelę žalią,
Ant lygios pievelės
Ir į ežerėlį,
Mėlynąsias marias…
Giesmė jo – padangėje,
Plunksnos guli žemėje,
Vienos – ant kalnelių,
Kur mano broleliai,
Mylimos seselės,
Tėvai, tėvužėliai
Prie kryžių – kryželiai…
Kitos atguls knygoje
Su mano žodeliais.

Komentarų nėra: