2018 m. gegužės 15 d., antradienis

Sutikus vaikučių auklėtojąDanguolė

Pagarba ir meilė
Sušildo mūsų sielas,
Galvą nulenkiame
Prieš mažą ir senus,
Jiems linkime sveikatos,
Prie jų ir budim naktimis.
Palydim į darželį
Paaugusius vaikus,
Jiems perkame žaisliuką,
Atsidėkoja mums šypsniu
Ar piešiniu nauju.
Prisimename auklėtoją,
Jos tyras akis
Iki amžiaus pabaigos…
Ką šiandien ji kitiems
Sakys?
Komentarų nėra: