2018 m. gegužės 5 d., šeštadienis

Nuo Anykščių...
Obelys pražysta
Ir gimtinės sode,
Prie kelių ir plentų,
Neseniai tiestų…
Gražūs Vilniuj sodai,
Baltažiedės obelys,
Bet visų gražiausios
Tėviškės – namų…
Traukia, oi, kaip traukia
Mintys nesiliaudamos,
Taip dažnai sapnuoju,
Kad namo grįžtu
Siauru takeliu...
Po obels šakomis
Visada sustoju,
Kvepia, oi kaip kvepia
Žiedai obelų...
Žiedlapių prikrito
Ir į mano plaukus,
Rankioju parėjusi,
Net bijau sugniaužti,
Tarsi savo širdį
Juose surandu...
Oi, kiekvienas kalba
Motinos žodeliais,
Tuos pačius kartoja:
„Tu – nuo Anykščių’’…


Komentarų nėra: