2018 m. gegužės 3 d., ketvirtadienis

Gegutės kukavimai
Gegutė užkukuoja
Turtingus metelius,
O mes tada skaičiuojame,
Kiek mums dar liko
Darbingų metų
Ir kišenėje smulkių…
Jinai ne mums kukuoja,
Bet kviesdama vaikus,
Kad išsiritę ir paaugę,
Savo tėvus rastų,
Pažintų jųjų balsą
Iš tolimų lizdų…
Brangieji mano tėvynainiai,
Kasdien kukuoju graudžiai,
Visus visus kviečiu,
Į savo tėviškėlę
Prie ąžuolų – miškų,
Melsvųjų ežerų.Komentarų nėra: