2018 m. balandžio 29 d., sekmadienis

Vidurnaktį
Klausau paukščių giesmių,
Kiekvienas vis kitaip rypuoja,
Čirškia, ulba, gagena ir burkuoja,
Jų kalbos aidą sugeria miškai,
Meldynai, pievos ir dirvonai,
Netgi dangus išklauso vyturio, -
Visų jų giesmės taip malonios…
Per savo amžių išklausiau
Daugybę ir vaikų, suaugusių, senų,
Kad pripratau prie jų balsų,
Kaip juokiasi ir barasi
Burbuliuodami panosėje...
Tyliausia būna tik malda,
Net ir vidurnaktį kartosiu.

Komentarų nėra: