2018 m. balandžio 24 d., antradienis

Padėka



Nepriklausomų rašytojų sąjungai

Įdėkime visi po posmą,
Nors vieną eilutę,
Te iš tyrų jausmų
Meilė užgimsta…
Pridėkime po vieną žodį
Iš vienos širdies,
Te upeliuku teka
Ir patvinsta…
Pridėkime po vieną garsą
Iš dainų pynės,
Pavirs nauja giesme,
Pakels ją vyturys
Į melsvąją padangę,
Aidu kalnuose
Pavirs ji.


Komentarų nėra: