2018 m. balandžio 6 d., penktadienis

Laimės žiburio žmonėsVienintele esi, brangi, sava,
Gimtinės žemė – Lietuva,
O Laimės žiburys iškilęs
Ant aukštos kalvos,
Lyg priesakas vis gyvas,
Sunkoka būtų be gimtos
Aukštaitiškos šnektos,
Netgi už šimto mylių
Pažinsi savo artimą,
Apšviestą Laimės žiburio…
Nebuvo čia nė ponų didelių,
Nebuvo ir vergų,
O basas piemenėlis,
Pavadintas Joneliu,
Ganė žąsis,
Paskui ir galvijus,
Oi, per anksti nuėjo į kapus...
Gimtine mano,
Kur mėlynieji ežerai,
Šventosios bangų šnabždesys
Kartojasi kasmet naujai,
O laimė tik pas tuos ateina,
Kas myli savo šalį,
Dainą.
Komentarų nėra: