2018 m. balandžio 23 d., pirmadienis

Prasčiokai

Mes – žmonės paprasti, –
Iš sodžiaus ir arimų,
Dažnai klausiu savęs,
Iš kur tie žodžiai imasi,
Kalbame ritmingai…
Atsako miškas:
„ Iš manęs, kur augai
Ir per dienas klauseisi,
Kaip braška man liemuo,
Įskilęs ar palinkęs’’…
„Ir nuo manęs, –
Atsiliepė žibutės, plukės, –
Kai lietus plūkė,
Verkėme abi,
Bet saulė ašaras džiovino,
Juokėmės’’…
„Iš mūsų, tik iš mūsų, –
Šiandien užgiedojo špokas, –
Tegu tik džiaugiasi pavasariu
Prasčiokai.’’Komentarų nėra: