2018 m. balandžio 23 d., pirmadienis

Veidai ir vardai
Kiekviena gėlelė
Turi savo veidą
Lietutis nuprausia,
Vėjas sušukuoja
Kaseles palaidas.
Krikštatėvis siūlo
Joms gražiausią vardą,
Saulė – krikštamotė
Budi, kada skleidžiasi.
Kiekviena gėlelė
Turi savo dalią,
Vienos – į vainiką,
Kitos – ant kapelių,
Margos našlaitėlės
Ir neužmirštuolės
Tėvelius dar mena.
Tulpių margumynai
Svogūnėliais dera,
Gražuoliai bijūnai
Dygsta nuo šaknelių,
Kitas sėja, barsto,
Kaip tiktai išmano.
Dėkui, motinėle,
Kad rinkai man vardą.


Komentarų nėra: