2018 m. balandžio 13 d., penktadienis

Užuojauta


Užuojauta artimiesiems ir draugams
Virginijai Krikštaponienei mirus

Kai amžiams artimi išeina,
Ilgai juos mintimis seki,
Bendri prisiminimai
Takeliais nubėga,
Verki, nes jau nesutiksi.
Pakelėje ir ašara įstringa,
Gėles palaistydama prie akmenų,
Žiūri į dangų,
Tik dabar atrodo,
Kad su ja ir debesėliai bėga...
Šviesi Tau atmintis
Mūsų bendrų dienų.

Komentarų nėra: