2018 m. balandžio 22 d., sekmadienis

Skambantys lašai

Išdygau smilga,
Palingavau vystykluose,
Gėriau iš ežero,
Nendre užaugau,
Žiema užšaldė kojas,
Papūtus vėjui,
Pusnimis pūkeliai skrido
Ir į žemę smigo…
Sužiurau į saulę,
Oi, kaip spigina,
Kol kyla į kalną,
Vakarop – jau lyja…
Surinkau pabirusius lašus,
Pavirtau į stygą
Ir suskambėjęs žodis
Debesy pradingo...
Toks artimas varpelis
Kvietęs į mokyklą,
Koks tolimas jau kelias,
Nebegrįžtamas.

Komentarų nėra: