2018 m. balandžio 8 d., sekmadienis

Paguosk
Neverk, paukšteli,
Jei grįžęs iš kelionės,
Randi suplėšytus lizdus,
Sukrausi savą iš naujų
Plunksnelių ir šapų,
Pavasaris gražus.
Neverk, paukšteli,
Jei nebeturi tėvelių,
Tavo lizde judės mažieji,
Priglausi prie širdies,
Kaip glausdavo tave
Prieš kelerius metus,
Nuslops ir graudulys,
Giesmėje meilė atsibus,
Šukuos galveles vėjas,
O kitą vasarą jie užgiedos.
Neverk, paukšteli,
Miškas – namai,
Čia – daug daug šakų
Ir daug balsų…
Komentarų nėra: