2017 m. spalio 10 d., antradienis

Paskutinis tiltas
Bėgu ir bėgu,
Lyg per tiltą,
Kuris siūbuoja,
Virvėmis sutvirtintas,
Dyla ir dyla
Džiugesio akimirkos,
Kažkas į akį įkrenta
Ir skausmas tvilko, –
Gal vėjas alkanas,
Kad supa, supa
Mano amžiaus tiltą...
Kiek palikta už nugaros,
Kiek sykių nusivilta,
O priešaky – ne vienas
Siauras tiltas.
Oi, paskutinio – nežinau,
Išsenka laiko upė,
Sudega ir tiltas.


Komentarų nėra: