2017 m. spalio 3 d., antradienis

Jauniausios sesės raštai

Lašai į langą sutemoj –
Tai atgarsiai vaikystės,
Kada mamytė kuria krosnį,
Tėvelis pančius veja,
Brolis veria dalgę,
Sesuo duonelę minko...
Aš – prie ratelio,
Verpiu dar pilko lino giją,
Lopau jiems kojines,
Kai pabaigiau į sąsiuvinį
Pirmas raides rašyti
M A M A.
Mama, kaip gi galėjai
Visus mus prie savęs
Tiek metų išlaikyti, –
Niekas neskrido iš namų
Nei juodvarniais ar žvirbliais
Iki pat pilnametystės,
Magėjo ir vėliau,
Nors vasaros atostogoms sugrįžti...
Sukasi ratelis amžinas,
Kai sėduosi paskutines raides rašyti
Ir verpiu lietaus blyksnius.
Rašau visiems saviems,
Bet jūs nebeskaitysite.Komentarų nėra: