2017 m. liepos 29 d., šeštadienis

VirpesiaiNieks neapsaugos
Jauno medelio
Nuo briedžio kojos
Kietos kanopos...
Nieks neapsaugos
Aukšto berželio
Nuo audros gūsio,
Lauš viršūnėlę,
Raus iš šaknelių...
Nieks neapsaugos
Melsvųjų marių
Nuo vėtros šėlsmo
Aukštų jos bangų...
Nieks neapsaugos
Senų tėvelių
Nuo rūpestėlių
Saviems vaikeliams...
Komentarų nėra: