2017 m. liepos 17 d., pirmadienis

Motina
Motina, mama, mamytė...
Daug žodžių panašių,
Kurie ir tariami vienodai,
O jaučiame visus skirtingai,
Širdy stuksena žodis...
Mama, ar nepavėlavau
Tau pasakyti, ką jaučiu,
Kai reikia tau paguodos...
Atrodo, kad ir medis girdi,
Išklauso net šaltas akmuo,
Kai pridedi prie jo,
Vien savo ausį,
Mama – ne tik žodis.
Komentarų nėra: