2017 m. liepos 24 d., pirmadienis

DelnuoseSušilo saulė
Nuo iškeltų delnų,
Išgirdo dangus maldą...
Jau vakaras, vėlu,
O debesėliuose, aukštai,
Dar kažin kas maudosi...
Delnai – tik du,
O danguje tiek žvaigždžių,
Kai saulė nusileido...
Sušildysiu tave,
Ateik,
Nuprausiu tavo veidą
Ir kojas nuskalausiu
Tyru vandeniu...
Sušyla delnuose ir vėjas,
Nutilo vakaras.

Komentarų nėra: