2017 m. liepos 30 d., sekmadienis

Pamąstymai
Šventa palaima – kūdikystė,
Kai tyros akys,
Tarsi mėlynas dangus,
Vaiko tikėjimas – naivus,
Be nuodėmės , klastos ir keršto,
Taikus, tarsi aušra,
Kai nėra dūmo...
Tiktai suaugę
Kuria židinius dėl prabangos,
Seni palinksta prie lazdos
Ir šildo sąnarius...
Komentarų nėra: