2017 m. liepos 26 d., trečiadienis

Amžinai žaliuojanti


Kiek rūtos lapų,
Tiek ir žodelių
Apie mergelę
Ir bernužėlį...
Rūtų vainikas
Dainose skamba,
Plaukia ir Nemunu
Per visus kaimus...
Žaliuoja rūta
Po mano langu,
Laukia žodelių,
Koks gi tu brangus...
Mano sūneli,
Gražiai augintas,
Tark nors žodelį,
Kad man širdelė
Šiandien nurimtų...
Miela dukrele,
Ką tu svajoji,
Tegu vainikas
Rūta žaliuoja...
Mama ir tėtis
Rūtose miega,
Broliai ir sesės
Angelais skrieja...
Kur aš atgulsiu,
Sėkit rūtelę,
Ji tiktai viena
Supranta dalią,
Koks tas gyvenimas...




Komentarų nėra: