2017 m. liepos 18 d., antradienis

Siūbuojantis lieptelisNiekur nebėk,
Gyvenimas – kiškelis,
Jis tiktai striksi,
Liuoksi įmantriai –
Tai į vieną kelią,
Sustoja, apsigręžia,
Pažiūri, ar tu nepakliuvai
Į kokias žabangas,
Nenusiritai...
Suglaudžia auseles,
Jei ima baimė,
Kitu keliu šokliuoja,
Kai vejasi pavojai,
Kaip juodbėriai žirgai,
Ir išsitiesia poilsiui pievelėje...
Aplinkui gėlės kvepia,
Dangus mirguliuoja,
Galvoji, kad tenai
Galutinai
Jau pakliuvai.
Ne...
Priešakyje – miškas,
Reikės dar peršokti upelį,
Pastoja kelią kalnas...
Oi, virtinė kalnų,
Kalnai, kalnai.


Komentarų nėra: