2017 m. liepos 22 d., šeštadienis

GaidelisKiekvieną rytą,
Vos tik švinta,
Keldavo gaidys
Kiek pailsėjusį artoją,
Prie duonkepio jau sukasi
Mama užsimiegojusi,
O krosnyje garuoja
Bulviniai blynai
Su dideliais spirgais,
Kaip gaidžio skiauterė,
Žarijos dar raudonos...
Gaidys gūžtą parodo
Savo žmonai,
Pataiso šiaudus,
Veda į dirvoną,
Ant kurmiarausio maudo
Šeimyna savo šonus...
Sesuo į priejuostę
Surenka kiaušinius,
Bėga į miestelį,
Pardavusi dar užsuka
Ir pas kleboną,
Užperka mišias
Už gimines, kaimynus,
Visus vargšus žmones,
Kurie neturi vištų
Ir gaidžio giedoriaus...
Šiandien pakinkė
Paskutinį arklį brolis.
O kur važiuosime,
Mielieji ponai,
Gaidelio pirkti
Ar Dievo malonės?Komentarų nėra: