2016 m. gruodžio 20 d., antradienis

Spindintys langai
Gražiausias laikas –
Prieš pat Kalėdas,
Nes visi laukia permainų,
Prisikėlimo naujo,
Papuošia girios eglutes
Ir visa šeima džiaugiasi...
Kiekvieną rytą
Keliasi dar su tamsa
Ir triūsia savo namuose,
Kad būtų džiugesio
Vaikučių akyse,
Spindėtų žvakių šviesoje
Ir mirgančios lemputės.
Tegu visų namai
Nelieka be akelių,
Kurios nušviestų naują kelią...
Kas dieną suneriu rankas,
Pasidedu ant kelių
Ir laiminu žodžiu,
Kiekvieną sutiktą
Prie savo namo...
Komentarų nėra: