2016 m. gruodžio 17 d., šeštadienis

Prieš kalnelį



Žiema įsibėgėja,
Lyg paraginti žirgai
Prieš statų kalną,
Kai ratuose saulutė sėdi,
Auksu apsitaisiusi,
Bet bijo kelti kojų,
Kad nesušlaptų apavas,
Suknelės pakraščiai
Ir visos drapanos...
Nenuorama tik vėjas
Šiaušia saulės plaukus
Atsidėkodamas už ilgą
Šiltą vasarą...
Nuo kalno leidžiasi
Ne vienas kinkinys,
Mėnuo prisiglaudęs slapstosi...
Oi, pribėgęs pabučiuos
Vakarės kaktą.

Ona Baliukienė



Komentarų nėra: