2016 m. gruodžio 21 d., trečiadienis

Albinui Šileikai
Mielas žmogau,
Su tavimi galiu kalbėti,
Lyg su angelu,
Ir žodžiai lietųsi
Tarsi gili versmė
Ir visada gyvybės jiems užtektų...
Tu pirmas mane pamatei,
Kai šviesos ėmė degti,
Kai buvo taip sunku,
Lyg juodą naktį...
Ne, ne apie prieverpstes kalbu,
Kurias kuri per naktį,
Betgi ir jos – iš sielos gilumų,
Sunkių apmąstymų
Net per Kalėdas šventas...
Kas mus surišo,
Pasakytų tik dangus,
Tegu dangus ir atriša.

Komentarų nėra: