2014 m. vasario 22 d., šeštadienis

Visada laukiamos šventės

Dar negirdėjau vyturėlio,
Gegutė užkukuos
Tik vasaros pradžioje,
Kai sužaliuos giria,
Pakils rugiai sužėlę
Ir uždainuos, –
Kaip visa Lietuva...
Pramyniau taką,
O dabar tenai – kelelis,
Juo eina žmonės su daina.
Ir kas galėtų jiems
Pastoti kelią,
Kada giesmė gyva?
Dar nesuka aplinkui trobą gandras,
Bet jis pribūna visada,
Kai su svita
Raibuoja, švilpauja varnėnai:
Kiekvienas su švarku,
O gandras – su varle.
Oi, užgiedosime visi
Per Užgavėnes, vakare!

Komentarų nėra: