2014 m. vasario 24 d., pirmadienis

Laimės paukštėNulaužė vėjas
Beržo šaką,
Liko gilus randas,
Bet vėl pavasarį
Teka sula
Ir gyja žaizdos,
Prieš saulutę šildosi
Ir naujas žalias pumpuras, -
Kaip gyvastis,
Būtis nauja...
Susuko paukštis lizdą
Ir varpeliu prašneko
Mažieji pumpurai lizde:
Tu būsi motina,
Gera žmona,
Savo vaikų gražioji paukštė,
Su dėme ant kaktos
Šventa.
Komentarų nėra: