2014 m. vasario 21 d., penktadienis

Po Maironio pamokslų


Gražiausios mūsų upės
Įvairiais vardais,-
Tarsi paglosto bangeles Šešupės
Senolis Nemunas,
Merkys per slėnius
Graužiasi tolyn giliai...
Mano Šventoji
Geria vandenėlį,
Sveikinasi su Nerimi,
Tada Dubysos
Skaisčios ašarėlės
Nuplaukia vilnimis
Į Kuršių Neriją,
Iš kurios Baltiją matys...
Koks sraunus potvynis pavasarį
Tas nuostabus sruvenimas -
Tai kraujas teka gyslomis,
Jisai ir mums neleidžia
Užmigt ramiai prie aukuro, -
Vis dirbame ir krauname
Į jį savo mintis...
Galbūt vaikaičiai paskaitys?Komentarų nėra: