2014 m. vasario 21 d., penktadienis

Užuojauta Onutei Misevičienei
Mylimai giminaitei mirus

Išeina žmonės,
Kur keliai nepažymėti,
Atgal rodyklės nebėra,
Lieka trumpam vien pėdos,
Kurias atmins tik artimieji
Ir atsidus, kad nebėra...
Palieka rankraščiai,
Nebaigtos knygos...
Kas jas skaitys po metų,
Kai ateis kita karta?
Sustings laiškuose žodžiai,
Paguoda amžina,
Išnyks ir dings debesyse,
Kalbės tik pilkas akmenėlis
Gimtų laukų kalba, -
Kitos tokios nėra...

Komentarų nėra: