2014 m. vasario 8 d., šeštadienis

Myliu klevą
Gražus pirmasis meilės rytas,
Kai gėlių puokštė -
Dar prie slenksčio
Su pirma rasa ir nenuvytusi;
Dainuoja volungė šile,
Jai pritaria būgnu genys
Ir kelia tostą
Į dangaus mėlynę vyturys...
Ir užsimerkusi jaučiu,
Kaip sukasi gyvenimas,
Oi, visos mano viltys,
Kad būsime jau amžini,
Nors miršta net planetos,
Toks ilgas šviesmečių
Dienos sruvenimas ...
Pirma šviesi diena,
Kai puokštę pamerkiau
Ant mūsų stalo,
Iš taurės vynas išgaravo
Ir bėgu takeliu prie beržo, klevo,
Kad girdyčiau tave
Pavasario sula,
Kol dar beržai nesužaliavo,
Pirmoji meilė tęsiasi -
Į rudenį ji atkeliavo;
Mylėjau beržą,
Myliu klevą.
Komentarų nėra: