2016 m. gegužės 19 d., ketvirtadienis

Vytautas Kernagis - Baltas Paukštis (su žodžiais)Tik 65

Yra dienų ir datų,
Kai jas visi minime,
Ne tiktai draugai,
Jį artimai pažinę.
Daina, tik iš širdies,
Pagirdo sielą
Ir ją atgaivina.
Rasos lašai,
Lietaus lašai
Ir ašara sūri nurieda...
Giedos ir paukštis
Kas pavasarį giesmes,
Kurias tik tu giedojai, -
Jos nepamirštamos,
Kaip mėlynas dangus,
Kaip šiltas spindulys rytojaus.


Komentarų nėra: