2016 m. gegužės 23 d., pirmadienis

Penkialapė svajonė
Kas sujuda po širdimi,
Pirmoji motina išgirsta,
Kas sukrebžda lopšy,
Paprašo naktį maisto
Iš motinos, kuri arčiausiai,
Tuoj pat prabudusi
Priglaudžia prie krūtinės
Ir kalbina, kad tik neverktų.
Nežino mažas, kas už durų,
Kas jo už lango laukia,
O vėjas judina alyvos šaką,
Ant kurios žydi penkialapis,
Taip motina tik jaučia
Ir apie ateitį pamano...
Sūpuoja ir myluoja mažą
Ir visi pakalbina...
Kaip dar gera suptis
Ant tėvelio rankų,-
Močiutei - jis dabar jauniausias.
Komentarų nėra: