2016 m. gegužės 24 d., antradienis

Plunksnos draugams



Poezija – pavasaris,
Nors apdainuoju ir visus metus,
Kas širdžiai gera
Ir graudu, bet miela:
Savo atsiminimus,
Nes praeitis ilgesnė
Jau už ateitį,
Ją priešaky sutikdama
Nusišypsau lyg jaunai liepai.
POEZIJOS PAVASARĮ pasveikinu
Stovėdama ant savo liepto,
O vėjas plaiksto garbanas,
Skubėti liepia...
Poezija – tai ritmas,
Einu į kelią dar su juo,
Kol jautrios basos kojos,
Gyvenimas pakausto,
Uždeda ir grandines,
Bet nesustoju.
Poezija – tai atgaiva,
Sielos išpažintis,
Kas liktų manyje,
Jeigu sustočiau...
Einančiam – rytojus.


Ona Baliukienė

Komentarų nėra: