2016 m. gegužės 25 d., trečiadienis

Apvalios sukaktysKažkas suspurda sieloje,
Kai atsimerki,
Lieka dangaus mėlis
Ir akys pačios ieško,
Kas tolumoje,
Tarytum angelas plasnoja debesėlis...
Takeliai jau seniai užžėlė,
Todėl brendu per pievas,
Lyg plačias gatves,
Jokiais ženklais nepažymėtas.
Prisėdu ant akmens,
Kurio dar nesuskaldė,
Nepastūmė jokios vėtros,
Tik jis ir primena gyvenimą,
O per tiek metų
Kiekvienas žmogus
Vis po pasaulį mėtomas...

Komentarų nėra: