2016 m. gegužės 19 d., ketvirtadienis

Atsisveikinimai
Daug atsisveikinimų su vaikyste,
O kūdikystė lieka kaip sapne
Ir senos foto lieka
Storame albume.
Ten pirmi piešiniai,
Darbeliai negrabia ranka
Ir dažna pastaba,
Ką reikia dar išmokti,
Paskui – jau mokykla.
Kiek daug pėdų sniege,
Kurios pavasarį ištirpsta,
Kaip besmegenis,
Morkos nosimi
Ir anglimi akiduobių fone,
Tėvelio rankų sostas,
Mamos ramybė,
Kol esi jos glėbyje.
Nieko daugiau nepakartosi,
Nuplaus ir lietus pėdas,
Kurios buvo įspaustos
Smėlio dėžėje.
„Sudie, vaikyste,“
Toks nesuprantamas šis žodis,
Tegu bus rugsėjį
„ Labas, mokykla.“Komentarų nėra: