2011 m. lapkričio 22 d., antradienis

Ryto garsai


Kas ką pasakė?
Nuskriaudė?
Kas tave barė ar atskyrė?
Kas tau užlaužė rankeles?
Kodėl glaudiesi ir verki apsikabinęs -
Didesnį, galingesnį už save?
Kas tau gražesnio žodžio nepasakė,
Nesveikino praeidamas gatve?
Kodėl likai nepastebėtas,
Kai kvietė į svečius kažką,
Tik ne tave?..
Kodėl tu nuėjai į savo būstą?
Kojos moline asla šlepsėjo,-
Jos basos, šalta -
Kūne, širdyje.

Komentarų nėra: