2011 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis

Tikybos pamoka


Vaikams-tikybos pamoka,
Už durų-mokytojos balsas,
Gitaros stygos ir giesmė
" Aleliuja" skamba, skamba.
Vaikučių akys ir veidai,
Rankelės ploja taktą,-
Nieko gražesnio šiandien nemačiau
Ir nematysiu, nors šviesu
Ir saulė teka.
Tada ir saulė ne už debesų,
Kada vaikai pagarbina
Net savo širdyse
Ir saulę, sutvėrėją,
Žemę, dangų.

Komentarų nėra: