2011 m. lapkričio 24 d., ketvirtadienis

Kariuomenės dienai


Neteko būti kareiviu
Ir šautuvo net nepakėliau;
Dabar žiūriu ant sienos
Nupieštus piešinėlius
Ir lyg kulka širdy suskilo,
Durklas perėjo.
Gražiausia uniforma neatstos,
Kai batai siurbia vandenį,
Brenda per karštą smėlį,
O šautuvas-kupra;
Jaunystės metuose,-
Gal nepamąsto kareivėlis.
Kai tankus piešdavo
Mano maži vaikai,
Žiūrėjau, nebariau,
Bet nepadėjau...

Komentarų nėra: