2011 m. gegužės 21 d., šeštadienis

Vėlyvas spindulysRytais užstoja langus
Mūrų piramidės.
Maži atrodo svetimi langai.
Niekas nežiūri į akis,
Nesveikina su labu rytu,
Saulutė už jų teka
Gan vėlai...
Gražesnis žiemą vasarą
Žaliasis miškas -
Ten paukštis,
Kuris turi sparnelius
Ir gali
Skristi,
Skristi,
Skristi
Nuo vieno medžio iki kito,
Surasti gimines,
Savus...
Prieš mano langą
Irgi medis -
Vienas,
Kitas,
Bet jis, tik atneštas
Ir pasodintas,-
Nebekvepia girios kvapu,
Nėra lizdelių,
Kuriuose gražiai
Lakštutė, volungė
Vaikus augintų
Ir mokytų,
Kaip sukti sau namus.
Vėlyvas spindulys
Apakina
Visus...

Komentarų nėra: