2011 m. gegužės 27 d., penktadienis

Skiriu dvyliktokams


Palaiminta diena,
Kai Tėve Mūsų
Kalba visi bendrai
Ir susijungia širdyse
Bendra akių šviesa,
Kai švęstą vandenį
Jauti ant savo lūpų
Ir ant kaktos, krūtinės,
Ir pečių priklaupusi
Rytojui ta pati malda.
Svajonės vis kiekvieno
Kitos, naujos į takelį sukasi -
Tai paskutinis garsas
Mokyklinio varpelio
Iš suolo ištrūkęs
Vis atsiliepia sielos gelmėse.
Skambės gyvenime
Varpas Didysis,
Palaimintas kryželio,
Nuoširdžios maldos
Už brolius, seseris ir tėvus,
O jie te pasimeldžia
Už tave.

Komentarų nėra: