2011 m. gegužės 20 d., penktadienis

Gražuolės baltosios


Skiriu Dianai Šermukšnienei

Baltų žiedų švelnumas
Glaudžia ir vilioja -
Jie paprasti
Ir be grėsmės,
Kad kažkada
Suteps tau kojas
Ar gulsis akmeniu
Tau ant širdies...
Baltumas ne visus vilioja -
Tik tuos, kas ieško paslapties,
Kas gali pats molbertą
Žemėje paklojęs
Nupiešti net žvaigždes.
Oi, žydi, žydi
Baltosios purienos
Pakriūtėse Anykštos,
Gražuolio Nemuno,
Ir upių motinos-Neries.
Einu, paklausiu baltą gėlę:
„Kaip tu dabar jautiesi?“
„Rasas geriu, ir tiek.“

Komentarų nėra: