2011 m. gegužės 11 d., trečiadienis

Kūdra ir ežerasVirš krūmų skaidosi
Rytais naktis -
Toks baltas rūkas,
O debesėlis žiūri
Mėlyna akim,
Kaip obelėlė žydi,
Varlės kūdroj kurkia...
Nejaugi rasi
Kur gražiau?
Tiktai prie ežero -
Ten tirpsta vakarais
Bangų banga.
Kai leidžiuosi
Viena į daubą,
Kalnelis lenkiasi
Žilvičio šakele.
Kodėl gamta
Jam davė pumpurus,
Kurie nusviro
Prieš mane?..
O, ne-tai vėjas
Neša šakeles.

Komentarų nėra: