2011 m. gegužės 27 d., penktadienis

Tėvo Dienai-atmintisPrisiminimai
Tarsi dalgis -
Aštrūs, rytmetį
Rugio varpoje sustingę,-
Ten duonos kvapas
Iš seno raugo
Ir šviežių grūdų...
Nebuvo turto
Ar darbo pelningo
Prie dirvos juodo grumsto,
Krumplių, į juos panašių...
O vakarai prie pasakų,
Legendų, šmaikštaus žodžio
Linko ir sustingo
Atmintyje vaikų.
Dar ir dabar širdy
Tėvelio uždegta,
Žibalu kvepiant dalia
Nusitiesė kaip smilga ...
Nuo mano lopšio
Amžinybėje sustojo
Ties senu kapu.

Komentarų nėra: