2011 m. gegužės 28 d., šeštadienis

Ateities sonetas

Taip ir metai vis į tolį nusineša naštą,
Gal uždėtą kaip kryžių savos atminties -
Nieks negali užmiršti tik varganų datų
Ir karų pašauktos amžinos mūs visų netekties.

Ne, nerymo motušė, nebėra medinių ir vartų;
Gandro lizdas tarp laido kitokios kilmės.
Nusiyrė valtelėje brolžudžių kardas,
Nukapota paliko galva ant peties...

Vėl gagena žąselės į būrelį sustojusios;
Avižėlė išplaukus smėlyne siūbuoja lengvai,
Gervė klykauja- balų vienatvė užgožia
Aidą likusių brolių dainas vakarais.

Prisikelk, sužydėk , mūsų sodo baltoji,
Ąžuolėlių giles į maišelį surink, pasodink.Komentarų nėra: