2011 m. gegužės 21 d., šeštadienis

Sapnai


Sunkūs sapnai
Ir slogios naktys...
Susipina dienos jausmai;
Matau aš motiną
Prie mūsų giminės
Senojo kapo -
Ji kalba poterėlius
Tyliai ir lėtai.
Kai amžinąjį atilsį pasako
Ir koplytėlėje toliau
Į širdį stukteli varpai,
Nusilenkiu ir aš
Prie visų kapo...
Gal paskutinė žvakė
Ima naktį degti?
Taip laukiu ryto,
Kad pasitrauktų
Atmintis-sapnai.
Nesugrąžinsiu
Ir nereik...

Komentarų nėra: