2011 m. gegužės 26 d., ketvirtadienis

Skiriu "Degam" aktorių ansambliui


Tebešaukiu: "Valio!"

Žali beržai,
Berželiai svyruonėliai,
Kaip virpa vėjo
Pamyluoti, pasupti...
Prie kelio
Gal į didžiąją areną,
Kur reikia kautis
Dėl savo erdvės...
Berželiai mylimi,
Jau pašaukti į sceną,
Gyvenimo patvirtinti
Žingsniu pirmyn...
Kad degtų, degtų
Jūsų jaunos dienos,
Nesmilktų ir tada,
Kai bus plaukai balti.

Komentarų nėra: