2009 m. spalio 3 d., šeštadienis

Loterija gimimo dienai

Žaidžiu loteriją dažnai-
Ir per šventes, gimimo dieną.
Manau, atneš lyg ant lėkštės,
Be jokio vargo, butą ar mašiną,-
Man tik vienai,- gerieji aitvarai.
Iškelčiau pokylį, kaip ir priklauso
Tokiai svarbiai ir džiaugsmingai dienai-
Šampanas lietųsi iš taurių,
Ant stalo kalakutas prie gėlės
Ir vaisių natiurmortas-
Visi rinktiniai, ne iš parduotuvės,
O užsakyti tik iš tolimos šalies.
Svečių sukviesčiau visą būrį,
Vaišinčiau šunį, alkanas kates
Ir paukštelius, kurie pavydžiai žiūri
Kol kas pro langą-atsitūptų ant peties.
Tai progai pasodinčiau medį-
Tik ąžuolą, kaip daro vyrai
Iš tikrai kilmingos giminės.
Tegu visi kaimynai pasižiūri,
Kaip gilės auga ant kalnelio-
Visi man laimės pavydės.
Kol kas einu į parduotuvę-
Kulšelę "broilerio"sau nupirkau.
Gal jis garbingos praeities?
2009

Komentarų nėra: